If you are interested in my research and projects, and would like to join our lab as Research Scientists/Engineers or Research Interns, please drop me a line.

I have worked with some amazing interns in Microsoft Research (2013-2017) and Alibaba (2018-now):

 • (2023) Derek Hu, Yin Lin, Mike Wang, Fan Wu
 • (2022) Song Bian, Yang Guo, Yuzheng Hu
 • (2021) Renzhi Wu
 • (2020) Zitao Li, Wei Tang, Renzhi Wu
 • (2019) Amrita Roy Chowdhury, Yuchao Tao, Zhuolun Xiang, Min Xu, Huaxiu Yao
 • (2018) Yihan Gao, Jinglin Peng, Tianhao Wang
 • (2017) Silu Huang, Zhuoyue Zhao
 • (2016) Kolya Malkin, Dominik Moritz, Zhao Chang
 • (2015) Silu Huang, Vasileios Verroios
 • (2014) Fotis Psallidas, Saravanan Thirumuruganathan
 • (2013) Fabian Hueske, Yanyan Shen, Mohan Yang